Nominering till Adams Minne

Stiftelsen Adam Alsings Minne har två syften: att främja personer och initiativ som verkar för laganda och allas lika värde i främst mediabranschen, men inte begränsat därtill, samt att inspirera och uppmuntra unga människor att våga tro på sig själva. För att uppfylla stiftelsens syften har vi instiftat ett pris, Adams Minne som årligen delas ut till en pristagare. Nomineringar till priset tas emot fram till 15 juli och priset delas ut i augusti samma år.

VEM KAN NOMINERAS?

Kriteriet för att få priset Adams Minne är någon som verkar för laganda och allas lika värde i främst
mediabranschen.

VEM KAN NOMINERA?

Vem som helst är välkommen att nominera en person som stämmer in på nomineringskriteriet ovan
men man kan inte nominera sig själv.

MOTIVERING I NOMINERINGEN

Beskriv på vilket sätt du tycker att den nominerade passar in på nomineringskriteriet för priset, hur
personen är samt agerar i olika situationer.

VAD SKA NOMINERINGEN INNEHÅLLA

Nomineringen ska innehålla:
• Namn och kontaktuppgifter på den som nominerar
• Namn och kontaktuppgifter på den nominerade
• En tydlig beskrivning enligt vad som anges under rubriken ”MOTIVERING I NOMINERINGEN”
• Nomineringen skickas in till info@adamsminne.se (vi skickar en bekräftelse på att vi mottagit nomineringen men du har själv ansvar för att säkerställa att din nominering kommit fram.)

VEM UTSER VINNARE

Styrelsen i stiftelsen Adam Alsings Minne utser en vinnare.

VAD ÄR PRISET?

Priset uppgår till 25 000 kronor och diplom som delas ut personligen till pristagaren vid en ceremoni.

 

För övriga frågor, kontakta stiftelsens ordförande Fredrik Lundberg
fredrik@adamsminne.se

Adams Alsings Minne

Kontonummer: Danske Bank 1235-0422054

info@adamsminne.se

1232416618

Stiftelsen Adam Alsings Minne c/o News 55 AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta

Copyright © 2021 - Adams Alsings Minne