Styrelsen

ADAM ALSINGS MINNE

DETTA ÄR VI

STYRELSEN – ADAM ALSINGS MINNE

För laganda och allas lika värde

Stiftelsen Adam Alsings Minne syftar till att i Adams anda främja personer och initiativ som verkar för laganda och allas lika värde, främst i mediabranschen men inte begränsat därtill, samt att inspirera och uppmuntra unga människor att våga tro på sig själva. Varje år delas ett pris, Adams Minne, ut till en person som verkar för just detta.

Adam Alsing finns inte längre – men hans minne och gärning lever vidare genom stiftelsen. Initiativet till Stiftelsen Adam Alsings Minne togs sommaren 2020 av Adam Alsings familj samt Patrick Ekwall, Henric von Zweigbergk och Boris Kuzmic.

Stiftelsens styrelse består av:

Fredrik Lundberg
Anette Alsing
Pontus Alsing
Patrick Ekwall
Henric von Zweigbergk
Boris Kuzmic
Rickard Wallentin
Mia Wilkne

För ytterligare information och övriga förfrågningar kontakta stiftelsens ordförande Fredrik Lundberg: fredrik@adamsminne.se

Adams Alsings Minne

Kontonummer: Danske Bank 1235-0422054

info@adamsminne.se

1232416618

Stiftelsen Adam Alsings Minne c/o News 55 AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta

Copyright © 2021 - Adams Alsings Minne